Nieuws

Trefwoord: Huis

In de komende twee weken van 3-14 juli werken we bij Trefwoord rond het thema “Huis”. In de klas en op het schoolplein horen we vaak de kinderen of de collega’s roepen “Ik ga naar huis!”. En dan neem je afscheid van elkaar: “Dag! Tot morgen!” Maar eigenlijk zegt dat kind of die collega heel veel tegelijk als geroepen wordt “Ik ga naar huis!”. ‘Huis’ heeft een grote rijkdom aan betekenissen. Een huis is een stapel stenen met een huisnummer erop. Maar ‘huis’ is ook de warmte van mensen die jou kennen en bij wie jij je op je gemak voelt. Het is de bescherming tegen striemende regen, maar ook de beschutting waarin je je kunt terugtrekken, lekker even op jezelf. De kinderen denken na over hun ‘huis’ en leren vele betekenissen van ‘huis’ kennen. Daarmee ontdekken ze nieuwe aspecten van het leven, want ‘huis’ is een deel van leven. Zo roept de ‘deur vragen op over hoe open en welkom je bent. De ‘stenen’ kun je zien als ieders plaats – ieder is een steen - binnen een gemeenschap en de meerwaarde van de groep stenen samen. Het ‘dak’ verwijst naar bescherming en veiligheid. Die rijkdom van ‘huis’ horen de kinderen terug in de Bijbelverhalen. Jezus komt bij verschillende mensen in hun huis. Zo is hij te gast bij een farizeeër, waar hij een zieke man geneest. Die zieke man hoort erbij in dat huis, maar de farizeeër denkt er anders over. De kinderen onderzoeken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat iedereen zich welkom en thuis voelt. Dan horen ze het verhaal over Jezus die zichzelf vergelijkt met een hoeksteen. Het is de steen die niet gemist kan worden: zo’n harde steen die in de hoek komt te liggen op de plek waar het huis het zwakst is. Wie is voor de kinderen zo belangrijk als een hoeksteen? En tot slot is er het verhaal van Jezus over twee mannen die ieder een huis bouwen: de één bouwt op het zand, de ander op een stevige rotsgrond. De kinderen bedenken welk huis het stevigst staat. En ze onderzoeken wat ervoor zorgt dat ‘ons huis’, in de school of thuis, stevig staat? We sluiten het schooljaar in de laatste week met Trefwoord af door elke dag even stil te staan bij hoe het afgelopen jaar was. We kijken terug en ruimen op, nemen het goede mee en laten iets achter voor de volgende groep. Zo kunnen we opgeruimd de vakantie in.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.