Nieuws

Tussenschoolse opvang (overblijven) Herhaalde oproep!!!!

Binnenkort zal groep 8 afscheid nemen. Met deze groep verdwijnen ook een aantal overblijfouders. Ook om andere redenen hebben sommige 3 verblijfouders aangegeven het volgend schooljaar niet meer te kunnen overblijven. Voor ons betekent het vertrek van deze ouders dat we een tekort aan overblijfouders dreigen te krijgen, vooral op de maandag en donderdag. Vandaar onze dringende oproep: wie van u wil en kan deelnemen aan onze overblijfgroep? Ook opa’s en oma’s kunnen overblijven. U ontvangt hiervoor een goede vergoeding. Bij onvoldoende overblijfouders zijn wij genoodzaakt om het overblijven bij bijv. de SKN neer te leggen. Dit zal leiden tot een flinke prijsverhoging. We willen dit natuurlijk voorkomen, daarom deze dringende vraag.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.