Nieuws

Uitnodiging Oecumenische Scholendienst zondag 18 februari

Wat mooi dat dit jaar de Klimop en de Titus Brandsmaschool samen optrekken in het organiseren van een oecumenische scholendienst! Wij willen u en jou van harte uitnodigen om erbij te zijn. We sluiten aan bij de actuele lesmethode met het thema ‘Eerlijk verdiend!’ Met zang van de kinderen en prikkelende stellingen belooft het een interactief samen-zijn te worden. De dienst is op zondag 18 februari in kerkgebouw De Ruimte (Ring 15). Het begint om 10.00u en na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee en voor de kinderen is er natuurlijk fris en wat lekkers. Van harte welkom bij deze dienst voor jong en oud!

Wiebe Mulder en Gerlof van Rheenen

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.