Nieuws

Uitslag verkiezingen MR

Vorige week heeft iedere ouder via zijn/haar oudste kind een stemformulier ontvangen. Hierop kon u uw stem uitbrengen op een van de beide ouders die zich kandidaat hebben gesteld om namens de ouders zitting te nemen in de MR met ingang van het nieuwe schooljaar. Wij willen beide kandidaten, Mirjam Damman en Marije Hesseling, nogmaals danken hiervoor. Het is fijn om nu te kunnen melden dat 66 % van de ouders hun stem heeft uitgebracht. De sluitingsdatum is verstreken en de stemmen zijn geteld. De meeste stemmen zijn gegaan naar Mirjam Damman, zij zal dus na de zomervakantie mede de ouders gaan vertegenwoordigen in de MR van sws Titus Brandsma.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.