Nieuws

Vanuit groep 4 en 5

Begrijpend lezen

Vorige week lazen we de tekst: ‘Een wolf in Nederland’.

Juf Lianne heeft een opgezette vos meegenomen naar school. De kinderen vonden dit reuze interessant. Er kwamen vragen als: ‘Is dit de echte vacht?’ ‘Is dit een echt dier?’ De kinderen leerden het verschil tussen de wolf en de vos kennen en realiseerden zich dat een wolf een enorm dier moet zijn. Hierdoor konden ze de inhoud van de tekst beter plaatsen.

Taal ‘Hoe werkt het Sint Maarten lopen?’

De kinderen van groep 4/5 hebben allemaal een handleiding geschreven over Sint Maarten. Hierin hebben ze stappen beschreven die je moet volgen voor en tijdens het lopen langs de deuren. De kinderen leerden te brainstormen in een woordweb, het schrijven kloppende zinnen en deze te ordenen.

Natuurlijk wilden de kinderen hun kennis delen met anderen en hebben we aan groep 1/2 en groep 3 onze handleiding gepresenteerd. Dit was voor alle kinderen uitdagend en leerzaam. Nu hebben de kinderen natuurlijk extra zin in a.s. zaterdag!

Handvaardigheid

De kinderen hebben prachtige lampionnen gemaakt, heeft u ze al gezien? We hebben ze gemaakt van papier-maché van vliegerpapier, hier hebben de kinderen zelf een dier van geknutseld.

Rekenen

We oefenen de tafels volop! Wist u dat de veel kinderen in 5 minuten een blad tafelsommen probleemloos kunnen oplossen?

Toch willen we onze records blijven verbeteren! Het zijn fijn zijn als de kinderen gestimuleerd worden om thuis de tafels te oefenen via http://www.onlineklas.nl/flash/Tafels%20oefenen.html

Groep 4: tafels van 1-2-5-10 en ook 3 en 4 / Groep 5 tafels van 1 t/m 6 -9-10, daarna ook 7 en 8.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.