Nieuws

Vanuit groep 7-8, Open dagen

Zo, het zit er op. Alle open dagen zijn bezocht. Alle leerlingen van groep 8 hebben kunnen kijken, ruiken, proeven en voelen. Wat wordt de school van hun toekomst? Het Aeres, het Zuyderzee Lyceum, De Emelwerda en de Boni hebben hun visitekaartjes afgegeven. Vol indrukken gaat de groep 8-ers nu het gesprek aan met hun ouders. Wat gaat het worden? Binnenkort weten we het en worden de aanmeldingsformulieren ingevuld en opgestuurd. Zodra alles bekend is zullen de leerlingen u op de hoogte stellen.

En groep 7? Die was die vier middagen op bezoek bij groep 3, 4/5 en 6. Ook daar hebben de leerlingen hun beste beentje voorgezet. Gewerkt, mee gegymd, muziek gemaakt en zelfs geschaakt. Alle juffen bedankt voor deze opvang en alle begeleidende ouders van groep 8 bedankt voor het rijden en de prettige samenwerking!

Meester Bernd

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.