Nieuws

Vetrek Meester Peter

Meester Peter per 1 januari 2018 aangenomen is als directeur op de Mgr. Zwijsenschool in Kampen. Dit betekent dat hij vanaf dat moment niet langer bij ons leerkracht zal zijn in groep 7-8. Het is fijn voor Peter dat hem deze kans geboden wordt, en wij willen hem dan ook van harte feliciteren.

Met het CvB zullen wij zo spoedig mogelijk komen voor een geschikte, vervangende leerkracht zorgen. Daarna zal er een goede overdracht plaats vinden.

Met meester Peter is afgesproken dat hij de adviesgesprekken voor het VO voor de kinderen van groep 8 op zich gaat nemen. Hij kent immers de kinderen beter dan een nieuwe leerkracht de kinderen kan leren kennen in die korte tijd.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.