Nieuws

Voorlezen in de bieb

Ieder jaar viert FlevoMeer Bibliotheek De Nationale Voorleesdagen. Het doel van De Nationale Voorleesdagen is bevordering van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Voorlezen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, vergroot de woordenschat en draagt bij aan hun interactieve vaardigheden. Maar vooral: het bezorgt ze heel veel plezier!

 

FlevoMeer Bibliotheek organiseert in FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder de start van de campagne een Voorleesontbijt voor peuters en kleuters op woensdag 22 januari. Bekende personen laten hierbij zien dat zij voorlezen en (prenten)boeken een warm hart toedragen door zelf voor te lezen tijdens dit ontbijt. Wie er in Emmeloord voor komt lezen is ook voor ons nog een verrassing.

Onze vraag aan de ouders van groep 1 en 2 is: wie vindt het leuk om mee te gaan en een aantal kinderen mee te nemen? De activiteit duurt tot ongeveer 10.00 uur. (Na afloop van het lezen volgt nog een ontbijt.) U kunt zich opgeven via Parro.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.