Nieuws

Wedstrijd: wat wordt de naam van onze nieuwe school ?

Zoals u misschien weet is er een intentiebesluit genomen dat de twee scholen in Nagele in augustus één nieuwe school zullen vormen. Dit is nog niet zeker, maar de beide scholen en de bestuurders staan positief tegenover deze fusie. Beide scholen vallen nu al onder de stichting Aves.

 

In de afgelopen maanden is hard gewerkt in allerlei werkgroepen om te verkennen welke kansen de nieuwe school biedt. Er is nog geen formeel groen licht, maar de scholen zijn al wel druk bezig om zoveel mogelijk voor te bereiden zodat de nieuwe school komend schooljaar goed van start kan gaan.

 

Eén van de belangrijke zaken is het bedenken van een nieuwe naam voor de nieuwe school. Graag willen wij alle dorpsbewoners uitnodigen om mee te denken over deze naam. De naam wordt door een jury beoordeeld die bestaat uit ouders en leerkrachten van CBS Klimop en SWS Titus Brandsma. Zij zullen een advies uitbrengen aan Aves over een geschikte naam. De jury zal de inzendingen beoordelen op basis van de volgende criteria:

 

· De naam moet makkelijk te begrijpen zijn voor kinderen

· De naam moet maar op één manier te schrijven zijn.

· De naam moet een van de volgende dingen uitdrukken:

o Het is dé basisschool van Nagele (alle kinderen van het dorp gaan hier naar school)

o Passend bij de omgeving en/of de bijzondere geschiedenis van Nagele

o Beeldspraak rondom bouwen/ontwerpen/architectuur.

 

Tot slot is het nog bijzonder om te vermelden dat alle scholen in Nagele altijd Ring in het adres hebben gehad.

Inzendingen kunt u vóór 15 maart sturen naar l.quak@aves.nl of deponeren in de ideeënbus in de Spar. Vermeld bij uw inzending/e-mail bericht duidelijk uw naam en adres. Bij het e-mailbericht graag bij het onderwerp vermelden “Naam nieuwe school Nagele”.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.