Nieuws

Wetenschap en Techniek, thema Water

Dinsdag 21 maart tot en met dinsdag 11 april staan in het teken van Wetenschap en Techniek. Samen met onze buurschool gaan we actief aan de slag binnen het thema ‘water’. De gezamenlijk afsluiting hiervan is op dinsdag 11 april (tijd volgt nog). Noteer deze data vast in uw agenda.

Voor zover bekend staan de volgende educatieve uitjes gepland:

Dinsdag 21 maart gaan de groepen 5 tot en met 8 op excursie naar ´Nieuw Land´ om het thema te starten. Hier volgen de kinderen een museumles binnen ons gekozen thema ‘Water’. Onderwerpen die centraal zullen staan zijn: De Watermensen, Polderen, Vergane schepen en Het Watertheater.

Woensdag 29 maart gaat groep 3/4 naar koelbedrijf De Vries aan de Sluitgatweg. Hier gaan we kijken hoe de wortels gewassen worden, en wat er vervolgens met dit water gedaan wordt.

 Maandag 3 april krijgen de groepen 7 en 8 ’s ochtends waterlessen vanuit het Waterschap Zuiderzeeland. ’s Middags gaan deze groepen op bezoek bij de awzi (afvalwaterzuiveringsinstallaties) in Dronten.

Dinsdag 4 april krijgen de groepen 7 en 8 ’s ochtends waterlessen vanuit het Waterschap Zuiderzeeland. ’s Middags gaan deze groepen op bezoek bij de awzi (afvalwaterzuiveringsinstallaties) in Dronten.

Dinsdag 4 april gaan de groepen 1 en 2 naar doepark ‘De Nooterhof’. Ook vinden er slootonderzoeken plaats in Nagele.

Woensdag 5 april zullen wij met groep 3/4 naar het Nieuw Land museum in Lelystad gaan. Hier zullen wij op verschillende manieren in aanraking komen met water. We krijgen een rondleiding door het museum, maar we mogen ook zelf proefjes gaan doen in het watertheater.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.