Nieuws

Zieke kinderen en leerkrachten

Beste ouders,

Er is sprake van een griepgolf en dat merken we!

Veel kinderen zijn afwezig, maar ook onder de leerkrachten is er op dit moment uitval.

We vinden het onwenselijk om de kinderen naar huis te sturen en we hebben getracht om het een en ander op te lossen.

Vandaag werken de groepen met de volgende leerkrachten:

- Zowel juf Anke als juf Marleen zijn ziek en vandaag werkt juf Kelly met de kinderen van groep 1-2.

- In verband met de afwezigheid van juf Janiek (scholing) werkt juf Petra vandaag met groep 3

- Juf Gijselien werkt in groep 4-5

- In verband met de ziekte van juf Jenneke werkt meester Arjen in groep 6-7

- Meester Peter werkt in groep 8.

We zijn heel blij dat juf Kelly, juf Petra en meester Arjen vandaag bij ons kunnen werken.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.