Activiteiten Commissie

De  Activiteitencommissie (AC) binnen de school ondersteunt het team bij organisatie van schoolse en buitenschoolse activiteiten. De activiteitencommissie is georganiseerd als vereniging en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

De AC ondersteunt het team  bij het organiseren van allerlei activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, de kerstavond, carnaval, de slotavond, schoolreisje en kamp. De AC vraagt hiervoor een bijdrage. In de nieuwsbrief wordt de hoogte van deze bijdrage meegedeeld. De vergadering van de AC wordt bijgewoond door een afgevaardigde uit het team. 

De AC is tevens verantwoordelijk voor de organisatie van het overblijven binnen de school. De leerlingen kunnen op school overblijven onder toezicht van ouders. Na het eten gaan de kinderen naar buiten tot de school weer begint. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. Voor het overblijven wordt een vergoeding gevraagd. Het  “Reglement Overblijven” en het “Huishoudelijk Reglement Overblijven” liggen op school ter inzage. Het "Huishoudelijk Reglement Overblijven" wordt aan het begin van het schooljaar aan alle ouders meegegeven; door het jaar heen kunnen er soms bijstellingen nodig zijn, deze worden ook weer aan de ouders kenbaar gemaakt. De uitvoerende taken m.b.t. het overblijven liggen in handen van de overblijfcommissie; deze commissie heeft de coördinerende taken.

Wie is de AC?

De AC bestaat uit 6 ouders:

  • Voorzitter: Jeroen Schutte
  • Penningmeester: Gerda Sloothaak
  • Secretaresse: Janita van Ingen
  • Algemeen lid: Cindy Keur
  • Algemeen lid: Ratna Groenheijde
  • Algemeen lid: Marjolein Kreulen
  • Algemeen lid: Henry van der Woerd

Wilt u meer weten van de AC en bent u eventueel geïnteresseerd in een positie binnen de AC, dan horen wij dat graag!