Identiteit

De Basisschool Titus Brandsma is een school voor katholiek en openbaar onderwijs, dit is terug te vinden in ons logo. In het logo ziet u twee gebouwen/scholen die als een puzzel bijeen komen. De gebouwen staan voor de voormalige losse scholen: de Ringloop en de Titus Brandsmaschool. Ieder vroeger met haar eigen identiteit. Nu draagt de school een gezamenlijke identiteit. We werken met kinderen vanuit een christelijk - humanistisch perspectief op de mens en de wereld. Hierin spelen normen en waarden een grote rol.

Hoe geven wij praktisch uiting aan deze identiteit in de klas? In elke klas wordt de dag geopend met een moment van zingeving. Tijdens deze dagopening is er aandacht voor de katholiek/christelijke identiteit, maar ook voor de humanistische. Er is ruimte voor gesprek, bewust omgaan met elkaar en de wereld om ons heen. De methode Trefwoord helpt ons inhoud te geven aan onze levensbeschouwing.

In de klas is er ruimte voor gebed waarbij de katholieke gebeden “Wees gegroet” en “Onze Vader” enkele malen per week uitgesproken worden. Er is geen verplichting tot meebidden, er is wel een verplichting tot een respectvolle houding.