Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich binnen de school bezig met de wettelijke medezeggenschapstaken (al dan niet instemmen en adviseren). De raad bestaat voor de helft uit teamleden en voor de andere helft uit ouders. Op onze school bestaat de MR uit 4 leden.

Wie is de MR?

Titus Brandsmaschool - Medezeggenschapsraad -

Gonnie van Nieuwenhuizen

Voorzitter

Titus Brandsmaschool - Medezeggenschapsraad -

Peter van Herwaarden

Sectretaris

Titus Brandsmaschool - Medezeggenschapsraad -

José Hooyer

Ouder

Titus Brandsmaschool - Medezeggenschapsraad -

Peter Sloot

Leerkracht

Wat doet de MR?

De MR heeft de volgende rechten en plichten:

  • De MR behartigt de belangen van ouders en personeel van de school.
  • De medezeggenschap in het onderwijs wordt geregeld door de wet WMS (Wet medezeggenschap op Scholen).
  • Over een aantal plannen van de schooldirectie heeft de MR instemmingsbevoegdheid. Dat wil zeggen dat zonder instemming van (een deel van) de MR deze plannen niet uitgevoerd kunnen worden.
  • Over een ander deel van de plannen heeft de MR alleen adviesrecht. De MR krijgt de gelegenheid vooraf advies uit te brengen over besluitvorming van de directie.
  • Soms heeft de gehele MR stemrecht, soms alleen het ouderdeel of alleen het teamdeel.
  • De MR heeft rechten om de voor haar benodigde informatie te verkrijgen en heeft het recht onderwerpen aan te kaarten bij de directie (initiatiefrecht).
  • De MR heeft ook plichten: openheid (door o.a. openbare notulen en jaarverslagen), overleg met geledingen, waken voor discriminatie, geheimhoudingsplicht, etc.

Notulen

Lees hier de notulen van de vergadering van  13 december 2016

Lees hier de notulen van de vergadering van  1 november 2016

Lees hier de notulen van de vergadering van  15 september 2016

Lees hier de notulen van de vergadering van  6 juli 2016

Lees hier de notulen van de vergadering van  21 april 2016

Lees hier de notulen van de vergadering van  10 maart 2016

Lees hier de notulen van de vergadering van  11 februari 2016

Lees hier de notulen van de vergadering van  19 november 2015

Lees hier de notulen van de vergadering van 1 oktober 2015

Lees hier de het jaarverslag 2014-2015

Lees hier de notulen van de vergadering van 14 september 2015

Lees hier de notulen van de vergadering van  18 mei 2015

Lees hier de notulen van de vergadering van 30 april 2015

Lees hier de notulen van de vergadering van 9 maart 2015

Lees hier de notulen van de vergadering van 12 januari  2015

Lees hier de notulen van de vergadering van 24 november 2014

Lees hier de notulen van de vergadering van 22 september 2014

Lees hier de notulen van de vergadering van 25 augustus 2014