Schooladviescommissie

Op elke school binnen het bestuur is er een schooladviescommissie (SAC). Deze SAC adviseert de directeur bij het uitzetten van nieuw beleid en bij het evalueren van het beleid. Er is op school een beleidsmap aanwezig waarin de door het bestuur vastgestelde beleidsafspraken staan. Eigen afspraken van de school zijn ook te vinden in deze map.

Wie is de SAC?

De SAC bestaat uit:

  • Voorzitter: Harald Tijink
  • Secretaresse: Ilse van der Woerd
  • Algemeen lid: Wilco van de Sar

Jaarverslag 2013

U kunt hier het jaarverslag van 2013 van de SAC lezen.

Jaarverslag 2012

U kunt hier het jaarverslag van 2012 lezen.

Jaarverslag SAC 2011

U kunt hier het jaarverslag van de SAC van 2011 lezen.