Cognitieve ontwikkeling

Elk kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen wijze en op eigen tempo.Om daar aan tegemoet te komen willen wij de kinderen zoveel mogelijk onderwijs op maat aanbieden. Dat doen wij m.b.v. het model directe instructie, waarbij we veel gebruik maken van samenwerkende werkvormen.

De kerndoelen worden elk kind aangeboden, maar de behoeftes van kinderen om hiervoor instructie te krijgen verschilt. Sommige kinderen kunnen met minder instructie, waardoor zij meer tijd overhouden voor verdiepingsstof. Zij worden daardoor niet vertraagd in de leerstof.

Andere kinderen zullen het prettiger vinden om meer instructie aangeboden te krijgen. De verwerkingstijd zal daardoor anders zijn. De kinderen werken niet op een lager niveau, maar op een andere manier. Door de hele school wordt op deze manier gewerkt. Daarnaast wordt in de kleuterbouw gewerkt met thema’s. Volledig vanuit de ‘Ontwikkelings Gericht Onderwijs’- gedachte opgebouwd. Kernwoord hierbij is het woord Spel.

Wilt u meer lezen over ons onderwijs? Dit kunt u lezen in onze schoolgids.