Pedagogische component

Onze school wil graag een hartelijk en warm klimaat creëren voor kinderen en volwassenen. We willen op een open manier in gesprek zijn met ouders en kinderen. Er is plaats voor een geintje maar er moet ook gewerkt worden. Een prettige, eerlijke omgang met elkaar verhoogt het werkplezier en de prestaties. We verwachten van kinderen dat ze correct taalgebruik gebruiken en dat ze op een gepaste wijze omgaan met kinderen en volwassenen. We willen kinderen leren om goed om te gaan met conflicten. Als leerkrachten zullen we de kinderen begeleiden bij het oplossen van ruzies. Ook willen we kinderen duidelijk aangeven waar voor ons de grenzen liggen en waarom. We werken met een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit is de methode: ‘Goed gedaan!’ Deze heeft een doorgaande leerlijn voor de groepen 1 t/m 8.

Wilt u meer lezen over ons onderwijs? Dit kunt u lezen in onze schoolgids.