De schoolgids

Scholen verschillen steeds meer, in werkwijzen, in sfeer, in resultaten en in kwaliteit. Dat maakt het kiezen er niet eenvoudiger op.Onze schoolgids deel 1 helpt u bij het bewust kiezen van een basisschool en legt uit wat er op dit moment op Basisschool Titus Brandsma gebeurt.  Er wordt uitgelegd welke keuzes er in het verleden gemaakt zijn en zo nodig worden die toegelicht. Naast de algemene informatie over de school is er ook die jaarlijks wisselt. Deze kunt u lezen in onze schoolgids deel 2.

 

Informatierecht gescheiden ouders

In de schoolgids deel 1 staat op blz. 22 een stukje over informatierecht van gescheiden ouders. In dit stukje staat dat gescheiden ouders een gezamenlijke uitnodiging voor een ouderavond zullen krijgen. Mogelijk is het niet geheel duidelijk dat hierbij ook de 10-minuten gesprekken bedoeld worden. Zoals gemeld wordt hierin alleen in uitzonderlijke gevallen afgeweken. Een voorbeeld hiervan is als een van de ouders aangeeft niet met de ex-partner het gesprek te willen hebben. In dat geval vragen wij u dit aan te geven bij de leerkracht van uw kind(eren) of bij de directeur. U zult dan een uitnodiging ontvangen voor een eigen gesprek.