Informatie voor nieuwe ouders

Wij maken graag kennis met nieuwe gezinnen, hier vindt u onze contactgegevens. Onze directeur Paulien Elshof gaat graag met u in gesprek en leidt u rond door onze school.


Hoe start de basisschooltijd van uw kind? Alle kinderen starten hun basisschooltijd in groep 1. Vaak is dat midden in een schooljaar. Of een kind dan het jaar daarop doorstroomt naar groep 2 of wellicht nog eens in groep 1 zal zitten is afhankelijk van vele factoren. Zelfredzaamheid, de ontwikkelingsfase waarin een kind zich bevindt, het algemeen welzijn en welbevinden zijn hierin bepalend. In geval van twijfel zal er intensief contact zijn met de ouders. De uiteindelijke beslissing ligt bij school. Dit ter beoordeling van de leerkracht van de kleutergroepen, in overleg met de i.b.-er en de directeur.


Wat is ons toelatingsbeleid? Het toelatingsbeleid van onze school is gebaseerd op het toelatingsbeleid van de Stichting Aves. Dit beleid is te vinden op de website van de stichting: http://www.aves.nl/. De scholen binnen Nagele nemen onderling geen leerlingen van elkaar aan zonder voorafgaand overleg. De directeuren van de scholen binnen het dorp hebben een afspraak met betrekking tot het aannemen van leerlingen die van school willen wisselen.Wanneer een ouder contact opneemt met een school met de vraag of hij/zij zijn/haar kind kan laten inschrijven, zal de directeur altijd als eerste stap contact opnemen met de school waarop het kind dan zit. Hij/zij stelt de andere directeur in kennis van de vraag die hem/haar is voorgelegd.


Hoe kan ik mijn kind inschrijven? Als u uw kind wilt inschrijven bij onze school kunt u hier het voorlopige inschrijfformulier downloaden. Deze is pas rechtsgeldig als deze ondertekend is door onze directeur Paulien Elshof.

 

Wilt u meer lezen over onze school? Lees dan hier verder in onze schoolgids.