Praktische schoolinformatie

Titus Brandsmaschool - Praktische schoolinformatie -

Schooltijden

Maandag:        Groep 1 t/m 8:        8.45 u. - 15.00 u.

Dinsdag:          Groep 1 t/m 8:        8.45 u. - 15.00 u.

Woensdag:      Groep 1 t/m 8:        8.45 u. - 12.30 u.

Donderdag:    Groep 1:                   8.45 u. - 12.00 u.
                          Groep 2 t/m 8:        8.45 u. - 15.00 u.

Vrijdag:           Groep 1 t/m 4:         8.45 u. - 12.00 u.
                         Groep 5 t/m 8:         8.45 u. - 15.00 u.

De pauzes voor groep 3 t/m 8  zijn 10.15 – 10.30u. en tussen de middag  voor groep 1 t/m 8 van 12.00 – 12.45u.

Gymtijden

De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen in het MFC Het Rietveld. De kinderen zorgen zelf voor hun gymkleren. De vraag is om geen schoenen met zwarte zolen aan te schaffen, dit ter behoud van de vloeren. De kinderen van groep 1-2 kunnen dagelijks gebruik maken van ons eigen speellokaal.

Onze school ligt in het groene hart van Nagele. Dat betekent dat er veel velden naast de school liggen. In de zomer maken we hier veelvuldig gebruik van door buiten te sporten.

Dinsdagmiddag -        12.45: Groep 5/6

                                       13.30: Groep 3/4

                                       14.15: Groep 7/8            

Donderdagmiddag -   12.45: Groep 7/8

                                       13.30: Groep 3/4

                                       14.15: Groep 5/6

 

Pleinwacht voor schooltijd

Vanaf ongeveer 10 minuten voor aanvang is er pleinwacht door één van de leerkrachten.

Voor schooltijd blijven de kinderen buitenspelen. Bij slecht weer nodigen we de kinderen uit eerder naar binnen te komen.

Om de lessen op tijd te kunnen laten beginnen, werken we met een eerste en een tweede bel. Bij de eerste bel, die 5 minuten voor aanvang gaat, gaan de kinderen van groep 1-3, eventueel met hun ouders, naar hun lokaal. Ouders en kinderen kunnen rustig afscheid nemen. Voor de kinderen van groep 3 geldt dat tot de herfstvakantie de ouders de kinderen in de klas mogen brengen. Na de herfstvakantie achten wij de kinderen voldoende zelfstandig om alleen naar binnen te gaan. Bij de tweede bel, gaan de kinderen van groep 4 t/m 8 zonder hun ouders naar hun lokalen.

U bent dagelijks meteen na schooltijd van harte welkom om naar de werkjes van uw kind te kijken. De leerkrachten staan u graag te woord, maar dan wel vóór of na schooltijd. U kunt hiervoor altijd een afspraak maken. Vanaf ongeveer 8.00 / 8.15 uur zijn de leerkrachten aanwezig.

Tussenschoolse opvang

Veel kinderen blijven tussen de middag over op school. De kinderen eten 15 minuten met de leerkracht in de eigen klas. Daarna spelen de kinderen buiten, dit wordt begeleid door ouders. U kunt hier het overblijfreglement lezen.

Het ophalen van de kinderen

Na schooltijd loopt de leerkracht meestal mee naar buiten.

Op dat moment worden de kinderen overgedragen aan de ouders c.q. oppas. Regelmatig komt het voor dat kinderen opgehaald worden door opa, oma, oppas, buurvrouw, enz.. Op zich is dit niet erg, maar ook hierin doen zich meerderewisselingen per week voor. U kunt begrijpen dat het voor leerkrachten in deze situaties niet altijd eenvoudig is een goed overzicht te houden op de kinderen.

De kinderen van groep 1/2 zullen niet met de leerkracht naar buiten komen om 12:00 uur (woensdag 12:30 uur) en om 15:00 uur, maar wij vragen u om uw kind(eren) binnen op te halen. Op deze manier kunnen wij een goed overizcht houden. Wij willen u vragen om dit ook aan uw oppas kenbaar te maken.

Parkeren bij de school

Op diverse plekken bij de school vindt u parkeergelegenheid. Wilt u daar voor het halen en brengen van uw kind gebruik van maken? Het parkeren op de stoep en aan weerskanten van de weg, leidt tot verkeersonveilige situaties voor voetgangers, fietsers en auto’s. Bovendien worden de opritten van bewoners geblokkeerd wat tot irritatie tussen school en lokale bewoners leidt.

Vrijwillige ouderbijdrage

Bijdrage voor kleuterreisje/kampen en ouderbijdrage. Wij hanteren een spaarsysteem voor het kleuterreisje en de kampen. Concreet betekent dit dat u voor elk kind elk jaar € 25,00 betaalt, onafhankelijk van de bestemming van het kleuterreisje of het kamp. De vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor kleuterreisjes en kamp kunt u overmaken op de rekening van de activiteitencommissie. U krijgt een factuur. Rekeningnummer activiteitencommissie: NL11 RABO 0 11.42.57.515

Procedure aanvraag verlof

Wilt u verlof aanvragen, maar weet u niet hoe dit in zijn werk gaat? Hier kunt u lezen wat de procedure inhoudt.

Hier kunt u het formulier downloaden, deze geldt alleen met toestemming van onze directeur, Paulien Elshof.

Verwijderen en schorsing

U kunt hier meer lezen over het verwijderen en schorsen van leerlingen. 

Voortgezet onderwijs

In dit document kunt u meer informatie lezen over de keuze voor het voortgezet onderwijs.